اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم|گفتار توان گستر

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم|گفتار توان گستر

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم|گفتار توان گستر

جناب آقای سعید قاسمی _جناب آقای سید امیر امین یزدی )نویسنده مسئول( _جناب آقای علی مشهدی

تأخیر زبانی با شدت و درجات مختلف و استفاده از گفتاري که با شرایط محیطی و اجتماعی آن ها مناسبت ندارد از ویژگی های

مبتلایان به طیف اوتیسم است از آنجا که مهارت های زبان بیانی کودکان اختلال طیف اتیسم نسبت به همسالان عادی خود پایین تر

است ، ارائه مداخلاتی که منجر به بهبود عملکرد زبان بیانی آنها شود، ضروری به نظر می رسد پژوهش حاضر باهدف بررسی

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شدجامعه موردمطالعه

8 سال مبتلابه اختلال طیف اتیسم بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا اصفهان مراجعه کردند از این – تمامی کودکان 3

جامعه 6 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با توجه به ملاک های ورود و ملاک های خروج انتخاب شدنددر این پژوهش از

آزمون سنجش رشد نیوشا و مقیاس درجه بندی اتیسم کودکی استفاده شدمداخله طی حداقل 66 جلسه 54 دقیقه ای، هفته ای دو بار

برگزار شد در این پژوهش از مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی، نیمرخ مهارت های اجتماعی درخودماندگی، آزمون سنجش

رشد نیوشا استفاده شده است پژوهش حاضر کاربردی و شبه آزمایشی بود طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی در این پژوهش

به کاررفته است پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه ای جداگانه پس آزمون ها انجام شد برای تحلیل داده ها از آزمون t همبسته

استفاده شدنتایج نشان داد که در نمرات زبان بیانی تفاوت معنادار وجود نداشت در نتیجه این پژوهش می توان این فرضیه را مطرح

کرد که زمان کوتاه پژوهش و معیارهای سختگیرانه ابزار پژوهش موجب شد تا اثرات مثبت مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر

ارتباط بر زبان بیانی در میان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم معنادار نباشد  بر این اساس انجام پژوهشهایی با ابزارهای مناسب

و دوره های پیگیری برای بررسی این فرضیه توصیه می شود

کلید واژه ها: مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط، مهارت زبان بیانی، اختلال طیف اتیسم

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان