تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانی|گفتار توان گستر میدان دانشگاه

تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانی|گفتار توان گستر میدان دانشگاه

تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانی|گفتار توان گستر میدان دانشگاه

 

سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول( _جناب آقای علی دهقان _جناب آقای بهروز محمودی-بختیاری _جناب آقای

رونالد شرر

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تغییرات صوت خانم های ایرانی باردار براساس دوره های سه گانه بارداری

صورت گرفته است

مواد و روش ها: 23 زن باردار و 33 زن غیر باردار در این مطالعه شرکت کردند سی و سه نفر از 23 زن باردار در

سه ماهه اول خود، 33 نفر در سه ماهه دوم و 92 نفر در سه ماهه سوم بارداری خود بودند داده های بالینی از اندازه

گیری ویژگی های اکوستیک صوت، ارزیابی ویژگی های آئرودینامیک صوت، بررسی شواهد ویدئو

لارنگوسکوپی و ارزیابی شاخص معلولیت صوت ) VHIP ( جمع آوری گردید آزمون تجزیه و تحلیل واریانس

( ANOVA ( و آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه بین داده ها میان گروه ها مورد استفاده قرار گرفت

نتایج: کاهش زمان حداکثر phonation (MPT (، افزایش نسبت S / Z ، افزایش نمره VHIP-34 ، و شواهد ادم

کلام صوتی، پارامترهایی بودند که تنها در سه ماهه سوم متفاوت بود تجزیه و تحلیل آکوستیک نشان داد که نسبت

F ، 4 jitter ، shimmer و noise-to-harmonic (NHR ( در چهار گروه معنیدار نبود

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاهش MPT ، افزایش نسبت S / Z ، ادم خفیف تا متوسط و امتیاز بالای VHIP-34

در طی سه ماهه سوم به طور قابل توجهی رخ داده است نتایج حاکی از آن است که تغییرات چین های صوتی در

طول سه ماهه سوم بارداری، منجر به سمت ثبات کمتر فرایند آواسازی، می شود

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان