مروری بر روشهای توانبخشی صدا دربیماران لارنژکتومی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

مروری بر روشهای توانبخشی صدا دربیماران لارنژکتومی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

مروری بر روشهای توانبخشی صدا دربیماران لارنژکتومی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

 

سرکار خانم سحر ممبینی )نویسنده مسئول( _جناب آقای احسان نادری فر _سرکار خانم آسیه اکملی

مقدمه:سرطان حنجره یکی ازشایعترین سرطانهای سر وگردن میباشدکه یکی ازروشهای درمان این نوع سرطان

لارنژکتومی استیکی ازعلائم همراه پس ازلارنژکتومی ازدست دادن صداوتوانایی آواسازی افراد میباشدکه این

آسیب میتواند بر جنبه های مختلف زندگی افراد از جمله کیفیت زندگی آنهاتاثیر بگذاردازاین رو هدف ازاین

مطالعه، مروری بر روش های توانبخشی صدادربیماران لارنژکتومی می باشد

روش بررسی: این مطالعه مروری بامطالعه مقالات فارسی و انگلیسی وبا جستجو در موتورجستجوی Google scholar و پایگاه های اطلاعاتی magiran ، Sid ، PubMed و iranmedex و علم نت با کلیدواژه های

laryngectomy,larynx ، voice rehabilitation و voice problem انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

یافته ها: نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که شیوه های رایج برای توانبخشی صدادربیماران لارنژکتومی به

3دسته تقسیم میشوند: 3-حنجره مصنوعی )الکترولارنکس( 9-گفتار مروی 3- فیستول نای-مریهرکدام از این

روش هادارای معایب ومزایای خاص خود میباشد وتمامی افراد قادر به یادگیری تمامی روش ها نیستنداما بعضی

ازاین شیوه هابه دلیل ویژگی هایی که دارندنسبت به سایرروش هابرترهستندامادرنهایت باید با توجه به ویژگی های

هرفرد وپس از ارزیابی های انجام شده موثرترین روش انتخاب وبه کارگرفته شود

نتیجه گیری: باتوجه به نتایج مثبت روش های توانبخشی صدادر بیماران لارنژکتومی بنظرمیرسداین روش ها برای

تمامی بیماران کارآمدنیستند پس ضروری است گفتاردرمانگر بیماران را موردارزیابی دقیق قرار دهداما طبق

مطالعات، روش گفتارمروی به علت اینکه به هیچگونه وسیله ی خارجی و دستگاهی وابسته نیست وبرای تولید صدا

مستقل است واین روش نسبت به روش های دیگرمقرون به صرفه تر است پیشنهادمیشود

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان