عملکرد حلق و حنجره|گفتار درمانی و کاردرمانی در البرز 09121623463

عملکرد حلق و حنجره|گفتار درمانی و کاردرمانی در البرز 09121623463

عملکرد حلق و حنجره|گفتار درمانی و کاردرمانی در البرز 09121623463

 

مجرای هوایی-گوارشی فوقانی در انسان  دو عملکرد تنفس و بلع را درحال رقابت با هم انجام می دهد وعلاوه بر آن  وظیفه تنفس را نیز بر عهده دارد.خوردن و نفس کشیدن به طور همزمان قابل انجام نیستند . عمل بلع مستلزم روی هم خوابیدن کامل حلق است در حالی که نفس کشیدن به حمایت فعالانه ای برای بازنگه داشتن حلق نیاز دارد.در طول عمل بلع لازم است راه هوایی حفاظت شود و مواد خورده شده باید در جهت مسیر صحیح هدایت شوند. آسپیراسیون غذا یا جسم خارجی می تواند پیامد های نا گواری همچون آسفیکسی یا عفونت ریه درپی داشته باشد.این وضعیت پیچیده و بالقوه خطرناک  از جنین شناسی حاصل می شودوانعکاسی از روند تکامل است.

مجرای تنفسی تحتانی به عنوان انشعابی از مجرای گوارشی ایجاد شده است و در ابتدا در ماهی های ریه دار به صورت یک اسفنکترعضلانی ساده برای حفاظت از ریه ها دربرابر آب ظاهر شده است .درطول دوره تکامل جنینی  روده پیشین  منشا مشترک حنجره و تراشه است.بینی مدخل اصلی برای تنفس و دهان محل ورود مواد غذایی هستند و هردوی آنها به سمت یک حفره مشترک یعنی فارنکس باز می شوند.فارنکس در شیرخواران وتمام پستانداران غیر از انسان به لحاظ عملکردی به مسیرهای جداگانه ای  برای خوردن و نفس کشیدن تقسیم بندی شده است.اپی گلوت به یوولا متصل می شود تایک مجرای تنفسی از بینی تا حنجره تشکیل و دو مسیر جانبی از دهان تا مری و سینوس های پیریفورم ایجاد شود. در طول دوره تکاملی پس از تولد در انسان بزرگ شدن سر که با فلکسیون قاعده جمجمه همراه می شود حنجره را در جهت رو به پایین جابه جا میکند.این جابه جایی موجب طویل شدن فارنکس وکش آمدن یوولا و اپی گلوت می شود در نتیجه آن دو بیش از این در تماس باهم نخواهند بود و در نهایت حفره مشترک فارنکس برای تنفس وبلع به وجود می اید.نزول حنجره در حدود از سن18تا24ماهگی آغاز می شود.این حفره مشترک عملکردهایی را در هم ادغام می کند که برای زنده ماندن حیاتی هستند ودر عین حال دو پیامد مثبت نیز به وجود می آید.توان صوتی به دلیل رزونانس افزایش یافته بیشتر است  وتنوع گفتاری توسعه می یابد.

عملکرد طبیعی حنجره و فارنکس مستلزم زمان بندی و هماهنگی دقیق بین عملکرد های در حالت رقابت است.درمان بیماری ها و اختلالات این ناحیه ممکن است بربیش از یک سیستم اثر بگذارد. درک عملکرد مجرای هوایی – گوارشی فوقانی به عنوان یک واح و نه تنها مجموعه ای از فعالیت های  ارگان های  سازنده آن برای اتولارنگولوژیست ها الزامی است.

حرکات حنجره

آناتومی کاربردی

تا سال های اخیر اطلاعات محدودی راجع به حرکات حنجره وجود داشت زیرا مشاهدات اساسابه وسیله لارنگوسکوپی با آینه و فلوروسکوپی با ماده حجب به دست آمده بود.در نتیجه مدل های مربوط به حرکات حنجره اصولا دو بعدی بود.ترسیمات مربوط به گلوت در بسیاری از کتاب های تکست بر پایه مشاهدات حاصل از لارنگوسکوپی با آینه است. چین های صوتی در وضعیت باز و بسته ترسیم می شوند به گونه ای که انکار ساختارهای خطی سفتی هستند که حول کامیشر قدامی می چرخند و تنها در صفحه اگزیال حرکت می کنند.جزییات مربوط به حرکت کامیشر خلفی عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است.این قبیل برداشت های غلط از حرکات حنجره در تناقض با آناتومی حنجره است که از صدها سال پیش در توصیف  آناتومیک آن شرح داده شده است.

اندوسکوپی فلکسیبل استروبوسکوپی و تصویربرداری کامپیوتری آشکار ساخته است که حرکات حنجره پیچیده تر از آن چیزی است که قبلا تصورمی شد. عناوینی که به طور معمول برای توصیف وضعیت  قرارگیری چین های صوتی به کار می رود(نظیر کاداوریک و پارامدیان)برای نشان دادن ترکیب سه بعدی گلوت نا کافی است.چین های صوتی به غیراز این که در یک صفحه واحد بازو بسته میشوند حرکات سه بعدی نیز دارند وطول و شکل آنها فعالانه تغییر می کند.

علاوه بر این بخش بندی سگمانی در عضلات داخلی حنجره بیانگر وجود قابلیت کنترل بسیار ظریف است.به عنوان مثال عضله کرایکوآریتنویید خلفی انسان به دو کمپارتمان تقسیم می شود.این دو قسمت به وسیله اعصاب جداگانه عصبدهی می شوند:ازلحاظ ترکیب نوع فیبر باهم فرق دارند وبه طرف های مخالف زائده عضلانی ختم می شوند.از مدت ها قبل مشخص شده بود که عضله تیروآریتنویید انسان واجد یک کمپارتمان مدیال جداگانه به نام عضله و کالیس است.

مکانیسم های ویژه مسئول هریک از حرکات حنجره شناخته نشده اند هرچند برخی اصول بنیادی حرکات حنجره مشخص هستند. آریتنوییدها قطعاتی از حنجره هستند که فعالانه حرکت می کنند.ابداکسیون و اداکسیون چین های صوتی از حرکت زوائد صوتی آریتنوییدها نسبت به کامیشرقدامی حاصل می شود.انتهاهای قدامی چین های صوتی ساکن هستند ودر محل کامیشر قدامی  به غضروف تیروئید فیکس می شوند.انتهاهای خلفی به آریتنوییدها متصل می شوند که به وسیله مفاصلی از نوع گوی و کاسه ای کم عمق به غضروف کرایکوئید مفصل می شوند.حرکت زوائد صوتی وبه تبع آن چین های صوتی یااز انقباض عضلاتی که مستقیما به آریتنویید وصل هستند حاصل می شود یا از نیروی انتقال یافته از دیگر ساختار ها.همانند هر عضله دیگر عملکرد ویژه عضله لارنژیال به مبداومقصد آن و مکانیک مفصل یا مفاصل دریگیر برمیگردد.مثلا انقباض عضله کرایکوآریتنویید خلفی سبب کشیده شدن زائده عضلانی در جهت خلفی و دمی میشود.ساختار مفصل کرایکوآریتنویید مانع از آن می شود که آریتنویید تماما در طول این بردارکشیده شود.در عوض آریتنویید با چرخش خود زوائد صوتی را در جهت بالا و لترال جابه جا کرده و چین های صوتی را ابداکت می کند.برعکس عضله کرایکوآریتنویید لترال زائده  عضلانی آریتنویید را درجهت قدامی و دمی می کشد وچین های صوتی را هم افزایش می دهد درنتیجه عضله به سمت قدام بر روی غضروف آریتنویید کشیده می شود.فعالیت عضله استراپ گردنی  عملکرد گلوت را تحت تاثیر قرارمی دهدوسبب تراکشن روبه پایین تراشه هنگام دم میشود که نتیجه آن ابداکسیون چین های صوتی  خواهند بود.دومین نو از حرکات اساسی حنجره تغییر شکل چین های صوتی ممبرانوس است.انقباض عضله کرایکوتیروئید می توان موجب  کشیدگی چین های صوتی و نازک تر شدن آنها شود.انقباض فعال عضله تیروآریتنویید کوتاه وضخیم تر شدن چین صوتی را در پی خواهد داشت.

عملکرد حنجره هنگام تنفس

اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست  بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی و میزان پاکی وخلوص هوای استنشاق شده اطلاعاتی ارائه می دهدو در بازوی آوران بسیاری از رفلکس ها نقش دارد.

محافظت

تحریک مکانیکی حنجره موجب بسته شدن ناگهانی آن و قطع تنفس می شود.همچنین ممکن است در پاسخ به گروهی از عوامل شیمیایی نظیر آمونیاک فنیل دی گوانید و دود سیگار آپنه رخ دهد.این پاسخ ها آزمایشگاهی از طریق تحریک الکتریکی  عصب لارنژیال فوقانی نیز ایجاد کرد و احتمالا یک اشباع بیش از حد از مسیرهایی را به نمایش گذاشت که عملکرد مفیدی رادر سطوح پایین تر ورودی انجام می دهد.حنجره در یک موقعیت محافظت شده از بدن قرار گرفته است وبه ندرت در معرض تحریک مستقیم قرار دارد.بنابراین لارنگواسپاسم  وآپنه از وقایعی که روزمره رخ می دهند به شمار نمی روند.رفلکس های شدید لارنژیال اغلب در اتاق عمل دربیمارانی که حنجره آنها در معرض تحریک مستقیم بر اثر انتوباسیون اندوسکوپی یا اکستوباسیون قراردارد دیده می شود.این رفلکس ها عمدتا در بیمارانی که تحت بیهوشی سبک دارند ودر آن هایی که به خوبی اکسیژنه می شوند اتفاق می افتد. لارنگوسپاسم پاروکسیمال راجعه گاهی نیز در طبابت دیده می شود.در برخی بیماران این وضعیت بر اثر ریفلاکس گاستروازوفاژیال دیده می شودوبه درمان با داروهایمهار کننده اسید پاسخ می دهد.در سایر بیماران به نظر می رسد پاتوفیزیولوژی بیماری ویک رفلکس افزایش حساسیتی که موجب مسدود شدن حنجره می شود باشد زیرا بیماران از وجود برخی وقایع آغاز کننده نظیر خوردن یا استنشاق بخار یا عطریات خبر میدهند.واقعه عمدتا طی دوره ابتلا به یک عفونت تنفسی فوقانی رخ می دهد اما میتواند بعد از تروماتیزه شدن عصب ریکارنت لارنژیال حین جراحی نیز رخ دهد.اغلب اوقات این وضعیت به طور خود به خودی طی چند ماه برطرف می شود اما ممکن به عنوان یک عارضه دائمی و ناتوان کننده باقی بماند.رفلکس بسته شدن حنجره در افراد و به ویژه در شیر خواران به ویژه حساس است و با محرکی به ضعیفی آب برانگیخته می شود. در اوایل شیر خوارگی قدرت این رفلکس افزایش می یابد:سپس در دوره ای مشابه دوره زمانی وقوع سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار کاهش می یابد:مسئله ای که نشان می دهد شاید این رفلکس در ایجاد سندرم یاد شده نقش داشته باشد.

سرفه

رفلکس محافظتی مهم دیگر حنجره، سرفه است که سبب به خارج پرا شدن موکوس و مواد خارجی از ریه می شود. سرفه می تواند به عنوان یک عمل اختیاری یا به عنوان یک پاسخ رفلکسی نسبت به تحریک حنجره یا رسپتورهای ریه ایجاد شود. رفلکس سرفه طی خواب مهار می شود بنابراین با عمیق تر شدن مراحل خواب، محرک قوی تری برای ایجاد سرفه لازم است. سرفه در خواب عمیق نمی تواند ایجاد شود مگر آن که عامل محرک ابتدا باعث سبک تر شدن خواب فرد شود.

اولین فاز سرفه ، فاز دمی است. حنجره باز و عریض می شود تا یک دم سریع و عمیق انجام شود. در سرفه ارادی، شدت تلاش برای دم، بسته به قدرت مورد نظرسرفه متغیر است. فاز دوم فشارنده است که بسته شدن محکم گلوت و فعالیت قدرتمندانه عضلات بازدمی را موجب می شود. کارایی سرفه با اختلال عملکرد گلوت، مختل می شود. در نهایت حنجره به طور ناگهانی با زو عریض می شود که حاصل آن عبور سریع جریان هوا، با سرعت 10 لیتر درثانیه رو به خارج است. سرفه نقش مهمی در تمیز کردن تراکئوبزونشیال و باز نگه داشتن راه های هوایی تحتانی ایفا می کند. سرفه غیرطبیعی را می توان یک مشکل بالینی جدی قلمداد کرد که با فعالیت نرمال روزمره منافات دارد و کیفیت زندگی را مختل می کند.

کنترل تهویه

نقش حنجره به عنوان یک عضو فعال در تنفس به خوبی شناخته نشده است. ابداکسیون و اداکسیون حنجره درفاز همراه با تنفس، از سال ها پیش مورد توجه قرار داشته است. چنین فرض می شود که تمام حرکات تنفسی حنجره، پاسیو است و از جفت شدن بیومکانیکی حنجره به درخت تراکئوبرونشیال ناشی می شود. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که اعمال کشش رو به پایین بر حنجره، گلوت را متسع می کند. اما مشاهدات بالینی و شواهد آزمایشگاهی حاکی از آن است که حنجره در هنگام تنفس، فعالانه حرکت می کند و در حقیقت نقش مهمی در تنظیم تنفس ایفا می کند. حنجره در مدخل تراشه قرار دارد و نه تنها قادر است به سرعت باز و بسته شود، بلکه می تواند به طور ناگهانی مقاومت را تغییر دهد. بنابراین حنجره، بهتر از هر قسمت دیگری از مجرای تنفسی برای تنظیم جریان هوا سازگار شده است. تغییرات در مقاومت که از پاسخ های حنجره به محرک های تنفسی نظیر فشار منفی راه هوایی با تغییرات گازهای خون ایجاد می شود، آثار مفیدی بر تهویه دارد.

عریض شدن گلوت حین دم، از عملکردهای اصلی تهویه است که فقط حین بیهوشی عمیق یا خواب متوقف می شود. عضله کرایکوآریتنویید خلفی (PCA ) که تنها دیلاتور فعال حنجره است، با هر عمل دم، پیش از فعال شدن دیافراگم، شروع به انقباض می کند.

سطح فعالیت PCA و لذا حرکت حنجره با تنفس تغییر می کند. ممکن است حرکت حنجره حین تنفس سبک، آرام و نامحسوس باشد. با افزایش درایو تنفسی، حداکثر فعالیت دمی PCA متناسب با فعالیت دیافراگم افزایش می یابد. تفاوت های مهمی بین PCA و رفتار دیافراگم وجود دارد . هنگامی که راه هوایی فوقانی به طور نسبی مسدودشود، عمل دم موجب ایجاد فشار منفی در راه هوایی می شود که یک محرک قدرتمند برای تحریک PCA و چندین عضله دیگر راه هوایی فوقانی که راه هوایی فوقانی را متسع می کنند، محسوب می شود. در مقابل ، دیافراگم با کاهش واقعی نیروی دمی و افزایش مدت زمان دم، پاسخ می دهد. این پاسخ به این دلیل اتفاق می افتد که هنگام انسداد نسبی راه هوایی، PCA و دیافراگم آثاری مخالف هم بر باز نگه داشتن لومن دارند. افزایش نیروی دیافراگمی، فشار منفی را افزایش می دهد و این سبب کلا پس راه هوایی می شود.برای استنشاق کردن همان حجم، دیافراگم مدت زمان عمل دم را افزایش می دهد. انقباض PCA سبب اتساع راه هوایی می شود که مخالف اثر دیافراگم است. هنگام نیاز به تنفس قدرتمند، PCA در طول مدت بازدم به انقباض خود ادامه می دهد، حتی پس از شل شدن دیافراگم، لذا اداکسیون بازدمی را به تاخیر می انداز و خروج هوا را تسهیل می کند. هنگام نفس نفس زدن، گلوت در یک وضعیت ابداکسیون قرار می گیرد تا حداکثر جریان هوا برقرار بماند. به دلیل این تفاوت های فیزیولوژیک، عصب فرنیک انتخاب ایده آلی برای عصب دهی مجدد PCA در بیماران مبتلا به فلج حنجره نیست. اختلاف نظرهایی در متون علمی پیرامون این مساله وجود دارد که اداکسیون حنجره هنگام بازدم یک فرایند اکتیو است یا پاسیو. مطالعات الکترومیوگرافیکی که تاکنون انجام شده نتوانسته است هیچ گونه فعالیت بازدمی را در عضلات اداکتور حنجره نشان دهد و این بیانگر آن است که باریک شدگی گلوت هنگام بازدم، فرایندی پاسیو و ماحصل ریلاکس شدن PCA است. دیگر محققین ، فعالیت بازدمی مرحله ای را در اداکتورهای حنجره نشان داده اند. این مشاهدات متعارض، با یافته هایی که نشان داد فعالیت تنفسی عضلات اداکتور حنجره در مقایسه با PCA از یکنواختی کمتری برخوردار است، به هم نزدیک شده است. اداکسیون بازدمی حنجره بسته به استراتژی تنفس، اکتیو یا پاسیو است. در شرایط پایه ای نظیر خواب، عضلات اداکتور حنجره خاموش هستند. هنگام هوشیاری ، فعالیت بازدمی عضلات اداکتور حنجره اغلب قابل شناسایی است اما در سطوح بسیار متغیر. ارتباطات فعالیت عضله اداکتور حنجره با جریان هوای بازدمی، الگوی تهویه و مقاومت ترانس گلوت، بیانگر آن است که این یک مکانیسم مهم برای کنترل سرعت تنفس است. اداکسیون گلوت، مقاومت بازدمی در برابر جریان هوا را افزایش می دهد و بازدم را طولانی می کند. در شرایط نرمال تنفس، سرعت تنفس به واسطه تغییرات سرعت بازدم کنترل می شود. بازدم به واسطه انقباض نسبی دیافراگم حین عمل بازدم، کند می شود. فشردگی عضلات شکم ، سرعت بازدم را افزایش می دهد، اگرچه به نظر می رسد هنگام تنفس جاری در شرایط پایه، حنجره عهده دار مکانیسم اصلی کنترل الگوی تهویه است.

تنظیم تنفس به وسیله حنجره برای حیات امری ضروری نیست، چرا که شواهد نشان می دهد، بیماران قادرند به راحتی از طریق تراکئوستومی تنفس کنند، اگرچه ناتوانی آن ها در تنفس و تکلم طبیعی از طریق خروجی های طبیعی، تاثیر مخربی بر کیفیت زندگی آن ها می گذارد. عملکرد بهینه مجرای هوایی- گوارشی فوقانی مستلزم عملکرد طبیعی حنجره است.

رسپتورهای حسی

حنجره تنها یک عضو حرکتی نیست؛ بلکه ناحیه ای است که در آن مجموعه ای از رسپتورهای حسی اثر گذار بر عملکرد تنفس و قلب و عروق قرار دارند. حنجره به طور متراکم به وسیله رسپتورهای حسی تغذیه می شود. تعداد فیبرهای حسی از منشا حنجره چند برابر ریه هاست. جالب است که مساحت سطح داخلی ریه ها به چندمتر مربع می رسد در حالی که حنجره تنها یک مدخل کوچک است. ثبت های تک رشته ای به عمل آمده از عصب لارنژیال فوقانی منجر به شناسایی سه نوع اصلی از رسپتوهای تنفسی حنجره شده است: فشار منفی، جریان هوا و«درایو» . این رسپتورها با فرایند تنفس فعال می شوند و بر کنترل مرکزی تنفس اثر می گذارند. رسپتورهای جریان هوا واقعا در برابر کاهش دما پاسخ می دهند زیرا حنجره به وسیله هوای دمی خنک می شود. بنابراین رسپتورهای جریان، در برابر هوایی که با عبور از بینی، گرم و مرطوب شده پاسخ نمی دهند. آن ها به وسیله هوایی که از طریق دهان وارد می شود فعال می شوند به ویژه اگر سرد و خشک باشد. رسپتورهای «درایو» احتمالا گیرنده های درک موقعیتی هستند که نسبت به حرکات تنفسی حنجره پاسخ می دهند. حس لارنژیال لامسه و محرک های شیمیایی در شرایط نرمال تنفس، فعال نیستند اما تحریک قادر است تهویه را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.

رفلکس های سیرکولاتوری

تحریک حنجره می تواند سرعت ضربان قلب و فشار خون را تغییر دهد. طی القای بیهوشی عمومی، انتوباسیون اندوتراکئال می تواند موجب برادی کاردی شود.نتیجه مستقیم تحریک تجربی حنجره بر فشار خون، هیپرتانسیون است؛ هرچند در شرایط بالینی، آثار برادی کاردی یا اکتوپی معمولا غلبه می کند و نتیجه نهایی، هیپوتانسیون خواهد بود . در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب، ممکن است فشار منفی راه هوایی،رسپتورهای حنجره را آنقدر شدید تحریک کند که آریتمی قلبی اتفاق افتد. تجربه بر روی حیوانات نشان می دهد بازوی آوران، عصب لارنژیال فوقانی است زیرا ترانزکشن این عصب سبب از بین رفتن پاسخ های قلبی عروقی می شود. بازوی آوران برادی کاردی، عصب واگ است و بازوی وابران  برای افزایش فشار خون، فیبرهای عصب سمپاتیک هستند اما ارتباطات عصبی مرکزی دخیل در این ماجرا هنوز شناخته نشده اند.

عملکرد فارنکس در تنفس

راه هوایی فوقانی، معبری است که شکل و سطح مترانزکشن آن در چند نقطه می تواند به صورت داینامیک تغییر کند. فارنکس بزرگترین و در عین حال انعطاف پذیرترین ناحیه به شمار می رود و در برابر کلاپس پاسیو ، حساس است. تداوم باز باقی ماندن فارنکس مستلزم عملکرد عضلات مخطط راه هوایی فوقانی هماهنگ با فعالیت عضلات پمپ تنفسی است. همچنین ، عضلات راه هوایی فوقانی هستند که تعیین می کنند هوا از طریق بینی استنشاق شود یا دهان. آناتومی و خصوصیات ذاتی عضلات راه هوایی فوقانی حاکی از آن است که آن هااساسا برای اعمال غیرتنفسی سازگار شده اند اما می توانند وظایف تنفسی را هم انجام دهند. بسیاری از عضلات عمل کننده بر فارنکس در هنگام بیداری و تنفس جاری، فعالیت تنفسی ندارند، اما با افزایش درایو تنفس یا هنگام انسداد راه هوایی فوقانی به کار گرفته می شوند.

در بیماران سالم ، بینی راه انتخابی برای تنفس است زیرا وضعیت ریلاکس ماندیبل، دهان را می بندد و وضعیت ریلاکس کام، ورودی اوروفارنکس را مسدود می کند. به علاوه بینی، هوای استنشاق شده را گرم ، مرطوب و فیلتر می کند. انتخاب تنفس از راه دهان یا بینی اساسا به وسیله کام نرم صورت می گیرد که به صورت باندی از بافت نرم از کام استخوانی خلفی آویزان شده است. تنفس دهانی مستلزم فعال ساختن لواتور ولی پالاتاین و یوولای عضلانی است. تنفس نازال به واسطه انقباض گذرگاه اوروفارنژیال حمایت می شود که اساسا با فعال شدن عضلات پالاتوگلوسال، مدیالیزاسیون قوس های فاسیال و بالا رفتن قاعده زبان صورت می گیرد. این عملکرد به ویژه هنگام تنفس شدید از راه بینی با دهان باز بیشترین فعالیت را دارد. اطلاعات عینی اندکی درباره عملکرد تنفسی منقبض کننده های فارنکس وجود دارد. عمدتا چنین تصور می شود که برخی درجات تون فعال در این عضلات، سفتی این عضلات را افزایش می دهد. در نتیجه تمایل فارنکس برای کلاپس شدن بر اثر فشار منفی ایجاد شده حین دم کاهش می یابد. برعکس، تصور می شود شل شدن منقبض کننده ها ، راه هوایی را بی ثبات می کند و سبب پیشبرد کلاپس می شود، هرچند داده های فیزیکی برای حمایت از این فرضیه وجود ندارد. در مقابل، انقباض عضلات منقبض کننده، فعالانه موجب کلاپس شدن لومن فارنکس می شود. فعالیت خودبه خودی در سیکل تنفس در عضله منقبض کننده فوقانی شناسایی شده است اما این فعالیت هنگام فاز بازدمی اتفاق می افتد و با انقباض برونش ناپدید می شود و این نشان می دهد که در تنظیم مقاومت جریان هوای بازدمی نقشی ایفا می کند.

عضلات دیلاتور فارنکس، در قدام و لترال قرار گرفته اند. مهم ترین عضله دیلاتور فارنکس که بهتر از بقیه مورد مطالعه قرار گرفته، عضله ژنیوگلوس(GG) است.این عضله پروانه ای شکل از ماندیبل قدامی منشا گرفته و به سمت بیرون منتشر می شود تا به زبان ختم شود. اگرچه هیج کدام از مطالعات به این نتیجه نرسیده اند که آیا عضلات، مسئول کشیدن قاعده زبان به طرف جلو هستند تا راه هوایی را دیلاته کنند، شواهد قویا به نفع نقش GG است. در تجربیات حیوانی، فعالیت افزایش یافته GG در EMG ، با ظرفیت بیشتر فارنکس برای مقابله با فشار منفی کلاپس کننده همراه می شود. فعالیت GG در EMG در پاسخ به فشار منفی راه هوایی فوقانی به صورت رفلکسی افزایش می یابد. در افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب، کاهش فعالیت GG در EMG در مدت وقوع حوادث انسدادی دیده شده است و این در حالی است که با بازگشت فعالیت GG، انسداد نیز برطرف می شود.

استخوان هایوئید از هیپوفارنکس حمایت می کند. در انسان، نظیر سایر پریمات ها، استخوان هایوئید با هیچ ساختار استخوانی دیگری مفصل نمی شود اما در عوض به وسیله عضلات و لیگامان ها به حالت معلق قرار می گیرد. مطالعات حیوانی نشان داده است که انقباض عضلات متصل به هایوئید، اندازه و ثبات راه هوایی فوقانی را افزایش می دهد.همچنین اعتقاد بر این است که عضلات متصل به هایوئید در برابر تراکشن رو به پایینی که هنگام دم به وسیله تراشه بر راه هوایی اعمال می شود، مقاومت می کنند.

عملکرد هنگام تکلم

تکلم انسان نیازمند عملکرد هماهنگ دهان، فارنکس، حنجره، ریه ها، دیافراگم و عضلات شکم و گردن است. سه جزء بنیادی در این فرایند وجود دارد: فونایشن، رزونانس و آرتیکولایشن. فونایشن عبارت است از تولید صوت به وسیله ارتعاش چین های صوتی. رزونانس عبارت است از القای ارتعاش در سایر بخش های مجرای صوتی به منظور تنظیم برون ده حنجره. آرتیکولایشن عبارت است از شکل گیری صوت در قالب کلمات.

فونایشن

نقش حنجره در تولید صوت از قرن ها پیش شناخته شده است، هرچند تا همین اواخر مکانیسم تولید صوت از هوای بازدمی در حنجره روشن نبود. در سال 1950 ، Husson یک فرضیه نورکروناکسیک ارائه کرد که بیان می داشت ارتعاشات گلوتی به واسطه ایمپالس های ریتمیک در اعصاب حرکت کننده به سوی حنجره ایجاد می شود که هم نوا با فرکانس صدای ایجاد شده است و بنابراین هر سیکل ارتعاشی با یک ایمپالس نورونی مجزا ایجاد می شد. این فرضیه به لحاظ پاتوفیزیولوژیک غیرممکن است. در حال حاضر پذیرفته شده است که برهم کنش نیروهای آیروداینامیک و خصوصیات مکانیکی بافت های حنجره مسئول تولید صدا هستند. فونایشن نرمال نیازمند مهیا بودن پنج شرط است که در چهارگوش 1-1 فهرست شده اند. باید حمایت تنفسی کافی برای تامین قدرت لازم مهیا باشد، و لبه های ارتعاش کننده چین های صوتی در کنار هم قرار داشته باشند و به واسطه یک شکاف مناسب و کوچک از هم جدا شده باشند. خصوصیات فیزیکی چین های صوتی باید به گونه ای باشد که ارتعاش را هدایت نماید و حدود سه بعدی آن مطلوب باشد. در نهایت ایجاد یک صدای طبیعی مستلزم کنترل ارادی طول، کشش و شکل گلوت است.

فرایند فونایشن با استنشاق هوا و سپس مسدود شدن گلوت در وضعیتی که چین های صوتی نزدیک به خط وسط باشند آغاز می شود. یک مثال ساده برای فونایشن آن است که بازدم موجب افزایش فشار ساب گلوتیک تا حدی می شود که چین های صوتی به سمت لترال جا به جا شوند که در پی آن، یک کاهش ناگهانی در فشار ساب گلوتیک ایجاد می شود. نیروهایی که در بازگشت چین های صوتی به خط وسط نقش دارند عبارتند از این کاهش فشار، نیروهای الاستیک چین های صوتی  اثر برنولی جریان هوا. هنگامی که چین های صوتی به خط وسط بازمی گردند، دوباره در تراشه فشار ایجاد می شود و این سیکل تکرار می گردد. ساختار چین های صوتی است که تعیین می کند ارتعاش حاصل شده پریودیک باشد یا بی سامان.

فونایشن واقعی بسیار پیچیده تر از مدل ارائه شده در بالاست زیرا چین های صوتی یک ساختار هموژن نیستند و در ضمن ارتعاش آن ها در سه بعد صورت می گیرد. علاوه براین الگوی ارتعاش با Pitch و رجیستر صوتی تغییر می کند. فرضیه “body cover” برای فونایشن می گوید ارتعاش مخاط، رابطه مستقیمی با سایر بخش های چین های صوتی ندارد. در عوض، بدنه چین های صوتی نسبتا بی حرکت است در حالی که موج در پوشش مخاطی آن پخش می شود. این موج مخاطی از سطح اینفرومدیال چین صوتی آغاز می شود و به طرف سری حرکت می کند. با آغاز جدا شدن لبه های فوقانی چین های صوتی، لبه های تحتانی بسته می شوند و این ارتباط گذرا با مدل دوتوده ای ایشی زاکا محاسبه می شود. با جدا شدن لبه های فوقانی چین های صوتی، عبور جریان هوا از میان گلوت از هم دور می شود، فشار منفی بیشتری در لبه تحتانی چین های صوتی ایجاد می کند و بسته شدن گلوت تحتانی را سرعت می بخشد. فرضیه body cover و مدل دوتوده ای با بیشترین حرکت مشاهده شده هنگام مودال فونایشن همخوانی دارد( مثلا chest register در وسط دامنه pitch)، اگرچه موج مخاطی در pitchهای بالاتر کاهش می یابد و هنگام falsetto قابل رؤیت نیست و این بیانگر آن است که حرکت مخاط و بافت زیرین آن باهم جفت می شوند.در این حالت، بازگشت الاستیک در عوض پدیده برنولی، نیروی اصلی پیش برنده در فاز بسته شدن فونایشن است. فاز بسته شدن کوتاه تر است و تنها لبه های فوقانی چین های صوتی با هم تماس برقرار می کنند. ویژگی های ارتعاشی falsetto به کشش افزایش یافته و ضخامت کاهش یافته چین های صوتی نسبت داده شده است. هنگام فونایشن درpitchهای کم ، عضله ووکالیس ریلاکس می شود تا «بدنه» چین در نوسان مشارکت کند.

نیروی بازدمی

نیروی موجود برای پیشبرد فونایشن به حجم هوای درون ریه ها، بازگشت الاستیک در جدار قفسه سینه و دیافراگم و قدرت عضلات شکمی و بین دنده ای بستگی دارد. به طور نرمال، بازدم پاسیو برای تقویت تکلم گفتاری کافی است. فریاد زدن وآواز خواندن نیازمند عمل دم با پره فونایشن عمیق تر به منظور ایجاد حجم ریوی بیشتر و ایجاد تقلای بازدمی فعال است. به دلیل آن که میزان حمایت تنفس لازم برای استفاده از صدای نرمال در مقایسه با ظرفیت ریه ناچیز است، از بین رفتن صدا عموما یک شکایت اولیه در بیماری های ریوی محسوب نمی شود. حمایت تنفسی موجود برای فونایشن در دو وضعیت زیر تبدیل به یک مسئله بالینی می شود: در بیماران مبتلا به دیس فونی عملکردی عمل دم با پره فونایشن ناکافی انجام می شود، در نتیجه برای تولید یک حجم قابل قبول ، به فشار بیش از حد گلوتی نیاز است ممکن است به صدمه ناشی از استرس در چین های صوتی منجر شود. در وضعیت دوم، بیمار مبتلا به یک اختلال صوتی ارگانیک است وعملکرد ریوی مختل، ظرفیت لازم برای جبران نقص گلوتی را محدود می کند. به عنوان مثال بیمار مبتلا به فلج حنجره هنگامی که یک آمفیزم توام نیز وجود دارد، علامت دارتراست. یک جزء مهم در تمرین صوتی عبارت است از دستورالعمل هایی برای کنترل تنفس با هدف زیاد کردن قدرت برون ده صوتی.

وضعیت قرارگیری چین های صوتی

فونایشن نیازمند برقراری یک ارتباط اساسی بین شکاف بین لبه های سطح مدیال چین های صوتی و جریان هوای بازدمی است. چین های صوتی باید به اندازه کافی به هم نزدیک باشند تا جریان هوا باعث نوسان آن ها شود. اگر شکاف بیش از حد عریض باشد، کیفیت صدا نفسی یا آفونیک خواهد بود و تنها صدای توربولان بدون صدای پریودیک ایجاد خواهد شد. چنانچه جریان هوا بیشتر باشد، ممکن است شکاف عریض تر باشد؛ برعکس، جریان هوای کم به شکاف باریک تری نیاز دارد. در صورتی که چین های صوتی خیلی محکم درمقابل هم قرار گیرند به فشار بیش از حد نیاز است و فونایشن ، صدایی با زور ایجاد می کند یا حتی ممکن است فونایشن ممکن نباشد. می توان فونایشن را به صدای تولید شده به وسیله هوای آزاد شده از یک بادکنک تشبیه کرد. می توان با تغییر فشار وارد بر گردن بادکنک، pitch و حجم صدای ایجاد شده را تغییر داد.هرچه هوای داخل بادکنک بیشتر باشد، صدا بلندتر است. چنانچه فشار وارد بر گردن بادکنک به قدری زیاد باشد که جریان هوا را قطع کند، صدا نیز متوقف خواهد شد. با کاستن از فشار مسدود کننده، صدا با روند رو به افزایشی توربولان می شود.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

زبان در   گلزار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   انوشیروان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حصارک پایین   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   رضا شهر   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک ولیعصر   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک قائمیه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک گلها ,  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   بیدار چشمه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حصارک بالا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حیدر آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک گلدشت   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   پیشاهنگی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک طالقانی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شاهین ویلا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   صوفی آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک ظفر ,  رجایی شهر (گوهردشت )   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک بهارستان شرقی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک بهداری   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک جهازیها   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حسن آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک امام رضا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک فرهنگیان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک اوج   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی امامیه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی قائم ,    بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در    برغان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   خیابان ولیعصر   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   اسلام آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   خیابان بهار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   خیابان چالوس  ,    بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   چهار صد دستگاه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   آسیاب برجی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   مهرویلا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   دولت آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کارخانه قند   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   گلشهر ویلای شرقی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی کارمندان جنوبی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   مظاهری   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   دانشکده کشاورزی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   بلوار بلال   ,     بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  شهرک سیمین دشت   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   رزکان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک منظریه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی 110   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی لاله   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک هفده شهریور   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   گلستان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک ارم   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک شهید حسینی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   چهار باغ   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک وحدت (راه آهن )   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   واریان شهر ,    بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در  کلاک بالا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کلاک پائین   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حصار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   احمدیه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک جهان نما ,    بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کیانمهر   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   گلستان   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   قزل حصار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   آق تپه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   سهرابیه ,  ,

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان