درمان شناختي رفتاري|برترین مرکز نوروفیدبک در البرز09121623463

درمان شناختي رفتاري|برترین مرکز نوروفیدبک در البرز09121623463

درمان شناختي رفتاري|برترین مرکز نوروفیدبک در البرز09121623463

 

نوعي روان درماني است که به بيماران کمک مي کند تا به درک افکار و ،(TBC) درمان شناختي رفتاري

احساساتي که بر روي رفتارشان تأثير مي گذارد، نايل گردند. درمان شناختي رفتاري در حال حاضر براي

درمان تعداد زيادي از اختلالات، از جمله هراس ها (فوبيا)، اعتياد، افسردگي و اضطراب به کار گرفته مي

شود.

درمان شناختي رفتاري عموماً کوتاه مدت است و بر کمک به بيماران در پرداختن به يک مشکل خاص تمرکز

دارد. در خلال دوره درمان، فرد ياد مي گيرد که چگونه الگوهاي فکري مخرّب يا مزاحمي که داراي تأثيرات

منفي بر روي رفتارش هستند راشناسايي کند و تغيير دهد.

اصول درمان شناختي رفتاري

فلسفه اي که در پشت درمان شناختي رفتاري قرار دارد اين است که افکار و احساسات ما نقش کليدي و

بنيادي در رفتار ما دارند. براي مثال، فردي که زمان زيادي را صرف فکر کردن به سوانح هوايي مي کند

ممکن است رفته رفته از مسافرت هاي هوايي اجتناب کند. هدف درمان شناختي رفتاري آموزش اين نکته

به بيماران است که با وجودي که آن ها نمي توانند بر تمام جنبه هاي دنياي پيرامونشان کنترل داشته باشند

امّا مي توانند چگونگي تعبير و تفسير و پرداختن به چيزهايي که در محيط شان وجود دارد را کنترل کنند.

درمان شناختي رفتاري در سال هاي اخير هم در بين بيماران و هم درمانگران محبوبيت زيادي يافته است. از

آنجا که درمان شناختي رفتاري، يک درمان کوتاه مدت است معمولاً کم هزينه تر از ساير گزينه هاي درماني

است. مزاياي اين روش درماني از نظر تجربي به اثبات رسيده و نشان داده شده است که به طور موثري

به بيماران در غلبه بر انواع گسترده اي از رفتارهاي ناسازگارانه کمک مي کند.

انواع درمان شناختي رفتاري

روان درماني شناختي رفتاري، محدوده اي از روش « ، طبق تعريف انجمن درمان شناختي رفتاري انگلستان

هاي درماني را در بر مي گيرد که بر پايه مفاهيم و اصول برآمده از مدل هاي روان شناختي هيجانات و

رفتارهاي انسان قرار دارند. اين روش ها شامل رويکردهاي درماني متنوعي براي اختلالات هيجاني مي

». باشند

سه رويکرد متفاوت در درمان شناختي رفتاري که توسط متخصصان سلامت روان به طور منظم به کار

گرفته مي شود عبارتند از :

روان درماني منطقي هيجاني

روان درماني چند وجهي

شناخت درماني

مولفه هاي درمان شناختي رفتاري

مردم غالباً افکار و احساساتي را تجربه مي کنند که باعث تشديد يا تقويت باورهاي معيوب و نادرست در

آنان مي گردد. چنين باورهايي مي تواند به رفتارهاي مشکل زا منجر گردد و جنبه هاي مختلف زندگي فرد

شامل خانواده، روابط عاطفي، کار و تحصيل را تحت تاثير قرار دهد. براي مثال، فردي که اعتماد به نفس

پائيني دارد ممکن است افکار منفي درباره توانائي ها و قابليت هاي خود را تجربه کند. در نتيجه اين الگوهاي

فکري منفي، ممکن است او شروع به کناره گيري از اجتماعات کند و يا از فرصت هاي پيش آمده براي

ارتقاء در کار يا مدرسه صرفنظر کند.

درمانگر شناختي رفتاري، براي مبارزه با اين افکار و رفتارهاي مخرّب، ابتدا به بيمار کمک مي کند تا باورهاي

مشکل زاي خود را شناسايي کند. اين مرحله که تحليل عملکردي نام دارد براي يادگيري اين که چگونه

افکار، احساسات و موقعيت ها مي توانند در رفتارهاي ناسازگارانه نقش داشه باشند اهميت دارد. اين فرايند

ممکن است سخت و پيچيده باشد، به ويژه براي بيماراني که با درون نگري مشکل دارند، امّا نهايتاً مي تواند

به شناخت خود و بينشي که بخش اصلي فرايند درمان است منجر گردد.

بخش دوم درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي واقعي که در مشکل دخيل هستند تمرکز دارد. بيمار شروع به

يادگيري و تجربه مهارت هاي جديدي مي کند که مي توانند بعداً در وضعيت ها و شرايط واقعي به کار گرفته

شوند. براي مثال، فردي که از اعتياد رنج مي برد ممکن است به تجربه مهارت هاي انطباقي و روش هاي

تمريني جديدي براي اجتناب از موقعيت هاي اجتماعي که مي تواند باعث عود بيماري گردد بپردازد.

در اغلب موارد، درمان شناختي رفتاري يک فرايند تدريجي است که به فرد کمک مي کند تا گام به گام به

سمت تغيير رفتار حرکت کند. مثال خوبي از رفتار درماني، کاري است که درمانگر با مراجعه کننده خود

براي غلبه او بر هراس از ارتفاع مي کند. درمانگر ممکن است فرد را تشويق کند که از طريق آزمايش و

تجربه، به تدريج با هراس خود از ارتفاع مواجه گردد. فرد ممکن است ابتدا خود را ايستاده بر بام يک

ساختمان بلند و يا سوار بر يک آسانسور تصور کند. سپس فرد خود را به آرامي در معرض سطوح بالاتر و

بالاتري از هراس خود قرار مي دهد تا آن که سرانجام هراس او به طور کامل از بين برود.

کاربردهاي درمان شناختي رفتاري

درمان شناختي رفتاري براي درمان طيف وسيعي از اختلالات، از جمله اضطراب، هراس ها، افسردگي،

اعتياد و انواع رفتارهاي ناسازگارانه مورد استفاده قرار گرفته است. درمان شناختي رفتاري يکي از روش

هاي درماني است که بيشترين پژوهش ها را به خود اختصاص داده زيرا اين روش درماني بر هدف مشخصي

تمرکز دارد و نتايج آن نسبتاً به سادگي قابل ارزيابي است.

درمان شناختي رفتاري غالباً براي بيماراني که با درون نگري مشکلي ندارند مناسب است. براي اثربخش

بودن درمان شناختي رفتاري، فرد بايد آماده و خواستار صرف وقت و تلاش براي تحليل افکار و احساسات

خود باشد. چنين خودکاوي مي تواند مشکل باشد امّا روشي عالي براي يادگيري بيشتر درباره چگونگي تاثير

وضعيت دروني بر رفتار بيروني است.

درمان رفتاري شناختي همچنين براي کساني مناسب است که در جستجوي گزينه هاي درماني کوتاه مدتي

هستند که لزوماً مستلزم دارودرماني نباشد. يکي از بزرگترين مزاياي درمان شناختي رفتاري اين است که به

بيماران در به وجود آوردن مهارت هاي انطباقي که هم در حال و هم در آينده مي توانند مفيد واقع گردند،

کمک مي کند.

انتقادهايي بر درمان شناختي رفتاري

برخي بيماران اظهار مي کنند که با وجودي که تشخيص مي دهند برخي افکار، منطقي و سالم نيستند امّا

آگاهي از آن به تنهايي کمکي به متوقف کردن آن ها نمي کند. شايان ذکر است که درمان شناختي رفتاري

صرفاً به شناسايي الگوهاي فکري نمي پردازد بلکه بر استفاده از انواع مختلفي از راهبردها براي کمک به

بيمار در غلبه بر اين افکار نيز تمرکز دارد. از جمله اين راهبردها مي توان به نوشتن يادداشت هاي روزانه،

نقش بازي کردن، و روش هاي آرمش (ريلکس کردن) اشاره کرد

 

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

خلج آباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   اکبر آباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی شقایق  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حسین آباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک ذوب آهن  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   سرحدآباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهر صنعتی  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک شیخ سعدی  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   نوروز آباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   بلوار چمران  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   قلمستان  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   فردوسی   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شکرآباد  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   بلوار هفت تیر ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک ناز  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک شهید رستمی  ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   فردیس   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حافظیه   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   نجف آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک پاسدار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ,  بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   شهرک دریا   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   حسین آباد افشار   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   احد آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   رجب آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   اسد آباد   ,   بهترین کلینیک درمان قطعی لکنت زبان در   کوی فرهنگ   

 

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان