نیتروگلیسیرین|کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی چمران

نیتروگلیسیرین|کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی چمران

نیتروگلیسیرین|کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی چمران

 

نیتروگلیسیرین برای پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن و درمان نارسایی بطن چپ کاربرد دارد. نیتروگلیسیرین تزریقی برای کنترل فشار خون در حین برخی اعمال جراحی و برای کاهش خونریزی به داخل ناحیه جراحی و بعنوان داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس حاد میوکارد کاربرد دارد.
نیتروگلیسیرین خوراکی برای پیشگیری از آنژین صدری وابسته به بیماری عروق کرونری استفاده می شود. شروع اثر نیتروگلیسرین خوراکی برای متوقف کردن حملات حاد آنژین مناسب نیست. بیشتر بخوانید :  فشار خون بالا

نیتروگلیسیرین

مکانیسم اثر نیتروگلیسیرین

اثر دارویی اصلی نیتروگلیسیرین شل کردن عضلات صاف عروق و بدنبال آن اتساع آرتریول ها و وریدهای محیطی بخصوص وریدها می باشد.

فارماکودینامیک

نیتروگلیسیرین یک نیترات آلی در اشکال دارویی متنوع بعنوان متسع کننده عروق می باشد. نیتروگلیسیرین در درمان آنژین صدری ، زیادی فشار خون قبل جراحی، کنترل فشار خون در حین برخی اعمال جراحی، درمان اورژانس های فشار خون بالا و درمان نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس حاد میوکارد کاربرد دارد.

فارماکوکینتیک

حجم ظاهری توزیع 3 L/kg و متابولیسم دارو کبدی است و سیتوکروم P450 آنزیم کلیدی برای نیترات آلی می باشد.
نیمه عمر نیتروگلیسیرین حدود 3 دقیقه است.کلیرانس دارو 1 L/kg/min می باشد.

مقدار مصرف نیتروگلیسیرین

مقدار مصرف معمول برای آنژین صدری :بزرگسالان:

محلول وریدی:
5 mcg/min تزریق وریدی مداوم ،افزایش در صورت نیاز 5 mcg/min هر 3-5 دقیقه تا 20 mcg/min سپس در صورت نیاز 10 تا 20 mcg/min.
اسپری زبانی:
یک تا دو پاف (0.4 تا 0.8 mg) روی زبان یا زیر زبان هر 5 دقیقه در صورت نیاز،حداکثر 3 پاف در 15 دقیقه.اگر با حداکثر مقدار مصرف درد برطرف نشد ،توجه فوری پزشکی توصیه می گردد.
قرص زیرزبانی:
0.3 تا 0.6 mg زیرزبانی هر 5 دقیقه در صورت نیاز،حداکثر 3 قرص در 15 دقیقه.اگر با حداکثر مقدار مصرف درد برطرف نشد ،توجه فوری پزشکی توصیه می گردد.

مقدار مصرف معمول برای پیشگیری از آنژین صدری:بزرگسالان:

اسپری زبانی:
یک تا دو پاف (0.4 تا 0.8 mg) روی زبان یا زیر زبان 5 تا 10 دقیقه قبل از فعالیتی که می تواند احتمال بروز حمله حاد را تشدید کند.
قرص زیرزبانی:
0.3 تا 0.6 mg زیرزبانی 5 تا 10 دقیقه قبل از فعالیتی که می تواند احتمال بروز حمله حاد را تشدید کند.
پماد موضعی:
½ inch( 7.5 mg) موضعی بر روی پوست مالیده شود و شش ساعت بعد ½ inch( 7.5 mg) ، مقدار مصرف با توجه به نیاز و تحمل بیمار تنظیم گردد.
پچ ترانس درمال:
0.2 تا 0.4 mg/hr موضعی یکبار در روز بمدت 12 تا 14 ساهت در روز،، مقدار مصرف با توجه به نیاز و تحمل بیمار تنظیم گردد.
کپسول آهسته رهش:
2.5 تا 6 mg خوراکی ، 3 تا 4 بار در روز،، مقدار مصرف با توجه به نیاز و تحمل بیمار تنظیم گردد.
مقدار مصرف معمول برای فیشر و فیستول مقعدی:بزرگسالان:
پماد مقعدی:
یک اینچ از پماد ( 375 mg پماد حاوی 1.5 mg نیتروگلیسیرین) داخل مقعدی هر 12 ساعت تا 3 هفته.

هشدارها

1-در حین درمان با نیتروگلیسیرین نظارت بالینی یا همودینامیک دقیق برای جلوگیری از خطر افت فشار خون و تاکی کاردی صورت پذیرد.
2- نیتروگلیسیرین درموارد کاهش حجم خون و یا سابقه کاهش فشار خون به هر دلیلی با احتیاط فراوان مصرف گردد.
3-با مصرف طولانی مدت نیترات ها ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد گردد لذا بیمار نیاز به داروی بیشتری پیدا می کند.برای اطمینان از حفظ اثربخشی مطلوب داروی نیتروگلیسیرین پیگیری دقیق وضع بیمار ضروری است.

نکات قابل توصیه

ا- سردرد عارضه معمول نیترات هاست که با ادامه درمان کاهش می یابد.در صورت بروز سردرد از مصرف نامنظم دارو خودداری کرده و دارو را بصورت منظم ادامه دهید .درصورت تداوم یا تشدید سردرد پزشک خود را مطلع نمایید.
2-به هنگام ایستادن از حالت خوابیده یا نشسته و بهنگام ایستادن به مدت طولانی یا فعالیت بدنی و همچنین در آب و هوای گرم احتیاط شود. از مصرف الکل خودداری نمایید.
3- نیتروگلیسیرین را با معده خالی، یکساعت قبل و دو ساعت پس از غذا مصرف نمایید.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح خیابان هفت تیر

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح خیابان فردوسی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح خیابان صدوقی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح خیابان والفجر

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی زامیار

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی اسفندیاری

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی رنجیهای جنوبی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی طالبی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی دهقانی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی کلهر

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی کارکلو

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی خلیج

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی موسوی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی خداداد

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی شهباز

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی غلامحسنی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی حلجستانی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی چمران

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی نیلوفر

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی بغدادی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی خراسانی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی یکتا

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی میردار نژاد

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی شالچی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی صالح

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی عشیری

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی نجاری

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی سعادتی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی بوستان سعدی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی مبارزات

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی سعادتی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی  احمدی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی نجاری

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی مالکی

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی بدر۱

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی بدر۲

کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی حسینی

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان