یدوکینول|مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۹

یدوکینول|مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۹

یدوکینول|مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۹

 

یدوکینول به گروهی از داروها به نام آنتی پروتوزوئال ها تعلق دارد. این داروها در درمان عفونتهایی که به موجب پروتوزوآ(حیوانات تک سلولی و کوچک) ایجاد می شود به کار می رود.
یدوکینول اغلب در درمان عفونت روده ای به نام آمیبیازیس به کار می رود. این دارو در درمان سایر عفونت هایی که پزشک تجویز می کند نیز ممکن است به کار رود.

گروه دارو: ضد انگل ها
یدوکینول

مکانیسم اثر یدوکینول

مکانسیم اثر این دارو ناشناخته است و اساسا در لومن روده فعالیت می کند.

فارماکودینامیک

یدوکینول یک داروی آمیبی سید (کشنده آمیب) است که با از بین بردن انگلهای (آموبا) در روده فعالیت خود را انجام می دهد.

فارماکوکینتیک

یدوکینول جذب ضعیف و متغیری دارد. متابولیسم دارو کبدی است. دفع آن از طریق مدفوع می باشد.

موارد مصرف یدوکینول

آمیبیازیس روده ای

مقدار مصرف یدوکینول

آمیبیازیس روده ای: 650 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت 20 روز.
دارو را از 2 گرم در روز افزایش ندهید.

هشدارها

1- در صورت هرگونه آلرژی به دارو، غذا یا سایر مواد به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید.
2- در صورت داشتن بیماری چشم یا تیروئید به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید.
3- یدوکینول ممکن است با نتایج آزمایشگاهی عملکرد تیروئید تداخل داشته باشد و اثرات آن تا 6 ماه پس از قطع دارو نیز ادامه یابد، بنابراین باید پزشک خود و پرسنل آزمایشگاه را نسبت به مصرف یدوکینول در حال حاضر یا طی 6 ماه گذشته آگاه سازید.

نکات قابل توصیه

1- یدوکینول باید بعد از غذا مصرف شود.
2- قرصهای یدوکینول را می توان خرد کرد و با غذاهای نرم مانند پودینگ مخلوط کرد، سپس این مخلوط را به یکباره و همراه یک لیوان آب مصرف کنید و از مصرف کامل قرص مطمئن شوید. این مخلوط برای مصرف بعدی نباید نگهداری شود و در همان لحظه باید مصرف گردد.
3- دوره درمان را تا پاکسازی کامل عفونت تکمیل نمایید و در صورت احساس بهبودی در چند روز اولیه نیز دارو را به طور کامل ادامه دهید. هیچ دوزی را فراموش نکنید.

واکسن زنده کلرا

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی غربی ۶

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی غربی ۵

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی غربی ۴

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی غربی ۳

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی بدرلو

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی طالقانی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی رییسی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی نژادعلی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی بهشتی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی چمران

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی اسدآبادی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی صفایی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی رجایی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی کرمی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی امام سجاد

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی ۲۲ بهمن

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی ۲۶ متری

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی شعبانی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر چهارراه مدرس

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی۲۲ بهمن شمالی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی هاشمی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی مالک اشتر

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی اول شرقی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی ارکیده

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی توحید۵

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی توحید ۴

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی زانوسی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر ظفر

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی نسترن

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم میدان باهنر فرعی قوسی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ۱۰

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۱

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۲

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۳

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۴

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۵

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان تختی

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۷

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۸

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۱۹

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۲۰

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۲۱

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان۲۲

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۲

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۳

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۴

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۵

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۶

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۷

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۸

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۹

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱۰

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱۱

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱۲

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱۳

مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۱۴

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان