دایرة المعارف دارویی|مرکز تخصصی گفتار توان گستر09121623463

دایرة المعارف دارویی|مرکز تخصصی گفتار توان گستر09121623463

دایرة المعارف دارویی|مرکز تخصصی گفتار توان گستر09121623463

 

یوهیمبین|منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۴ سپتامبر 25, 2019

یدوکینول|مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|خیابان قلم خیابان ظفر شبنم۹ سپتامبر 24, 2019

هیوسین|کلینیک اپتومتری تخصصی در کرج09121623463|باغستان بلوار امام خمینی بلوار برادران سپتامبر 24, 2019

هیدروکینون |کلینیک تخصصی فیزیوتراپی در کرج09121623463|سهرابیه میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی نوبهاری سپتامبر 24, 2019

هیدروکورتیزون|کلینیک تخصصی کاردرمانی ذهنی در کرج09121623463|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی هجرت 3 سپتامبر 24, 2019

هیدروکلروتیازید|بهترین مرکز بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی غربی آق تپه 6 سپتامبر 24, 2019

هیدروکسی زین|بهترین مرکز تخصصی بینایی سنجی در کرج09121623463|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان ۱ سپتامبر 24, 2019

هیدرالازین|بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج09121623463|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۲ سپتامبر 24, 2019

هماتنیک|بهترین کلینیک توانبخشی کودک در کرج09121623463|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۵ سپتامبر 24, 2019

هپارین سدیم|بهترین کلینیک کاردرمانی در کرج09121623463|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ابوذر سپتامبر 24, 2019

هالوتان|منتخب عکس برداری حنجره در کرج09121623463|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی قائم سپتامبر 24, 2019

هالوپریدول|منتخب کاردرمانی ذهنی در کرج09121623463|مهرشهر خیابان ارم فرعی نیکوکار سپتامبر 24, 2019

ویتامین C|منتخب گفتاردرمانی تخصصی در کرج09121623463|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی ۱۰ متری ارم سپتامبر 24, 2019

ویتامین E|منتخب آسیب شناسی گفتاروزبان در کرج09121623463|وحدت خیابان یخ فرعی ۲۰ متری وحدت سپتامبر 24, 2019

ویتامین A برترین مرکزتوانبخشی سکته مغزی در کرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۴ سپتامبر 24, 2019

ویتاگنوس|برترین مرکز بینایی سنجی در کرج09121623463|رجایی شهر خیابان نبوت فرعی حدادی پور سپتامبر 24, 2019

وراپامیل|برترین مرکز فیزیوتراپی در کرج09121623463|رجایی شهر خیابان رستاخیز خیابان هفتم سپتامبر 24, 2019

ونکومایسین|برترین مرکز عکس برداری رنگی حنجره در کرج09121623463|رجایی شهر بلوار انقلاب میدان اتحاد سپتامبر 24, 2019

والپروات سدیم|برترین مرکز نوروتراپی در کرج09121623463|رجایی شهر بلوار موذن خیابان مطهری سپتامبر 24, 2019

وارفارین|برترین مرکز اودیولوژی در کرج09121623463|رجایی شهر خیابان اشتراکی فرعی گلستان ۱۷ سپتامبر 24, 2019

نیکلوزاماید|برترین مرکز تی دی سی اس در کرج09121623463|رجایی شهر محمودآباد فرعی آبشار سپتامبر 24, 2019

نیفدیپین|برترین مراکز آموزشی در کرج09121623463|آزادگان میدان طالقانی خیابان مولانا سپتامبر 24, 2019

نیستاتین |کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان آبان سپتامبر 24, 2019

نیتروگلیسیرین|کلینیک تخصصی اپتومتری در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی چمران سپتامبر 24, 2019

نیتروفورانتوئین|کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری در کرج09121623463|خیابان چمران میدان امام حسین فرعی خراسانی سپتامبر 24, 2019

نیتروپروساید سدیم|کلینیک برتر عکس برداری حنجره در کرج09121623463|هفت تیر چهارراه دولت آباد فرعی قناد شمالی سپتامبر 24, 2019

نیتروفورازون|کلینیک برتر توانبخشی سکته مغزی در کرج09121623463|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی فرهنگیان سپتامبر 24, 2019

نورتریپتیلین|کلینیک برتر سنجش هوش در کرج09121623463|ولدآباد اصفهانیها فرعی انصار۲ سپتامبر 24, 2019

نفازولین|منتخب برترین شنوایی سنجی در کرج09121623463|حصارک بالاخیابان قلم فرعی۸ سپتامبر 24, 2019

نئومایسین|منتخب گفتاردرمانی تخصصی در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی خیابان چراغی سپتامبر 24, 2019

نالیدیکسیک اسید|منتخب مرکز کاردرمانی ذهنی در کرج09121623463|فاز۴ مهرشهر خیان گلها فرعی ۴۱۲ سپتامبر 24, 2019

نالوکسان|تخصصی ترین مرکز گفتاردرمانی در کرج09121623463|مهرویلا میدان امام خمینی فرعی ۱۴ سپتامبر 24, 2019

نافسیلین سدیم|برترین کلینیک کاردرمانی در کرج09121623463|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۴ سپتامبر 24, 2019

ناپروکسن|برترین مرکز نوروفیدبک در کرج09121623463|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میلاد ۱۵ سپتامبر 24, 2019

مینوکسیدیل|بهترین مرکز اختلالات یادگیری در کرج09121623463|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی صنعت۵ سپتامبر 23, 2019

میکونازول|بهترین مرکز گفتاردرمانی در کرج09121623463|هفت تیر چهارراه دولت آباد فرعی قناد شمالی سپتامبر 23, 2019

میدازولام|اولین مرکزگفتاردرمانی تخصصی در کرج09121623463|چهارراه مصباح فرعی حسینی سپتامبر 23, 2019

مولتی ویتامین|اولین مرکز کاردرمانی در کرج09121623463|چهارراه دانشکده خیابان چمران فرعی شریفی سپتامبر 23, 2019

مورفین|برترین مرکز اختلال یادگیری در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ارغوان سپتامبر 23, 2019

منتول سالیسیلات |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترآزادگان 09121623463 سپتامبر 23, 2019

مكمل كلسیم |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمحمودآباد 09121623463 سپتامبر 23, 2019

مفنامیک اسید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستربلوار اشتراکی 09121623463 سپتامبر 23, 2019

مدروکسی پروژسترون |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستربلوار انقلاب 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متی مازول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر رستاخیز 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متیل پردنیزولون |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر رجایی شهر 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متیل دوپا|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمیدان نبوت 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متوکلوپرامید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستروحدت 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متوکاربامول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمنظریه 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متوترکسات |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرشهر 09121623463 سپتامبر 23, 2019

متفورمین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر قزلحصار 09121623463 سپتامبر 23, 2019

مترونیدازول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر میدان نبوت 09121623463 سپتامبر 21, 2019

متاپروترنول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر رستاخیز 09121623463 سپتامبر 21, 2019

مپروبامات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر بلوار انقلاب09121623463 سپتامبر 21, 2019

مبندازول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمحمودآباد 09121623463 سپتامبر 21, 2019

مانیتول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترآزادگان 09121623463 سپتامبر 21, 2019

مافناید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه طالقانی 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لیندان|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه مصباح 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لیتیوم کربنات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترخیابان چمران 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوونورژسترول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترهفت تیر 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوواستاتین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر ولدآباد 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوودوپا سی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک بالا09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوودوپا بی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک پایین 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوودوپا |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر45 گلشهر 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لووتیروکسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترفاز4 مهرشهر 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوموستین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستردهقان ویلا 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوکوورین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرویلا 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوساتان|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترحیدرآباد 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لورازپام|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر شاهین ویلا09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوراتادین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر 350 متری09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوپرورلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر خیابان قلم09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوپرامید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر باغستان 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لوامیزول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر سهرابیه09121623463 سپتامبر 21, 2019

لاینسترنول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترکوی گلها 09121623463 سپتامبر 21, 2019

لامیوودین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترجهانشهر09121623463 سپتامبر 21, 2019

لاموتریژین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترعظیمیه09121623463 سپتامبر 21, 2019

لاکتولوز |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترقزلحصار09121623463 سپتامبر 18, 2019

لاتانوپروست|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر فردیس 09121623463 سپتامبر 18, 2019

گلی بن کلامید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر سفید دشت 09121623463 سپتامبر 18, 2019

گریزوفولوین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترهفت تیر 09121623463 سپتامبر 18, 2019

گریپ میکسچر|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترجهانشهر 09121623463 سپتامبر 18, 2019

گایافنزین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترعظیمیه 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کوله کلسیفرول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترخیابان چمران 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کل تار|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر ولدآباد 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کوتریموکسازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک بالا 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کو آموکسی کلاو|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک پایین 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کنتراسپتیو |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر فاز4مهرشهر 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلیدینیوم سی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرویلا 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلونازپام |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترشاهین ویلا 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلومیپرامین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر خیابان قلم 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوکساسیلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر باغستان 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوفیبرات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر آق تپه 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوروکسیلنول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر کوی گلها 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوتریمازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر میدان نبوت 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوبوتینول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترفرخ آباد09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلوبتازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترهفت تیر09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلماستین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه مصباح 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلشی سین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه طالقانی 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلسیم گلوکونات |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمحمودآباد 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلرید کلسیم |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلسیم فورت|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر بلوار انقلاب 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلسیم دبسیلات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر رستاخیز09121623463 سپتامبر 18, 2019

كلسيم- د|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمیدان نبوت 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلسیم پانتوتنات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترزورآباد 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلستیرامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترشهرک وحدت 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلروکین فسفات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمنظریه 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلرمتین کلراید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرشهر 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلرفنیرامین مالئات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترقزلحصار 09121623463 سپتامبر 18, 2019

کلردیازپوکساید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کوی گلها09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلرتالیدون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترسهرابیه 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلروپرومازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترباغستان 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلرپروپامید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان قلم 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلرامبوسیل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر خیابان قلم 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلرامفنیکل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر شاهین ویلا 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کلرال هیدراته|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر حیدرآباد09121623463 سپتامبر 15, 2019

کروتامیتون |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرویلا 09121623463 سپتامبر 15, 2019

کربنات کلسیم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر فاز4 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کتوکونازول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 45 متری گلشهر09121623463 سپتامبر 12, 2019

کتوتیفن |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر حصارک پایین 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کالاندولا |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر حصارک پایین 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کلسی تریول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر حصارک بالا 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کلسی تونین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ولدآباد 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کلسی پوتریول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اصفهانیها 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کالامین ـ دی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترولدآباد09121623463 سپتامبر 12, 2019

پماد کالامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترولدآباد09121623463 سپتامبر 12, 2019

کافئین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترفرخ آباد09121623463 سپتامبر 12, 2019

کاربامید پروکسید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترهفت تیر09121623463 سپتامبر 12, 2019

کاربامازپین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان چمران 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کارباکول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترچهارراه مصباح 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کارامین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترچهارراه دانشکده 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کارامین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترچهارراه دانشکده 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کاپسیکوم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کاپرئومایسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کاپتوپریل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمحمودآباد 09121623463 سپتامبر 12, 2019

کابرگولین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترآزادگان 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فیناستراید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستررجایی شهر09121623463 سپتامبر 11, 2019

فیبرینوژن |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستررجایی شهر09121623463 سپتامبر 11, 2019

فیبا|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمیدان نبوت 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فولیک اسید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر میدان نبوت 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فورسماید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر زورآباد 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فورازولیدون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر شهرک وحدت 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فنیل افرین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر منظریه 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فنی توئین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترسهرابیه 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فنوباربیتال |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوواستاتین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر09121623463 سپتامبر 11, 2019

فن فلورامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترقزلحصار 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فنتانیل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترشهرک بنفشه09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلومازنیل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوکونازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اراضی انصاری 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوکستین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوفنازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتهارد 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوسینولون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر محمدشهر 09121623463 سپتامبر 11, 2019

فلوسیتوزین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار ماهان 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلورسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان شهیدبهشتی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلوراید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستربلوار رجایی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلورازپام|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر جهانشهر 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلودروکورتیزون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلودارابین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر خرمدشت 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلوپنتیکسول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر رجایی شهر 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلوئوسینولون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترفردیس 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فلبامات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر شهرک اوج 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فسفسترول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمیانجاده 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فروس سولفات |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمارلیک 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فاموتیدین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترحسین آباد 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فاکتور هفت|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر احمدآباد 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فاکتور نُه |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر فاز4 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فاکتور ضد هموفیلی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اوقافی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

فنازوپیریدین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستربلوار جمهوری09121623463 سپتامبر 8, 2019

صابون گوگردی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار محمدی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

شارکول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار هوشیار 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سیلور سولفادیازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ماهدشت 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سی لاکس|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سیپروهپتادین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بنیاد 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سولفاسالازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 45 متری گلشهر 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سولفاسالازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر برزنت 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سولفات روی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرویلا 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سوربیتول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر گلشهر 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سنکل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سلنیوم سولفاید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سلکوکسیب|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کمال آباد 09121623463 سپتامبر 8, 2019

سفکسیم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر درختی 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفوتاکسیم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر میدان اسبی 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفرادین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر محمدشهر 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفتی زوکسیم |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهاردانگه 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفتریاکسون |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفتازیدیم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر محمدیه 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفالوتین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کارمندان شمالی09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفالکسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اردلان ها 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سفازولین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر خیابان بهار 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سرما خوردگی اطفال |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر خیابان قزوین 09121623463 سپتامبر 7, 2019

ستیل پریدینوم کلراید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتهارد 09121623463 سپتامبر 7, 2019

ستریمید سی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر میدان توحید 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سایمتیدین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ماهدشت 09121623463 سپتامبر 7, 2019

سالبوتامول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمحمدشهر 09121623463 سپتامبر 7, 2019

زینک اکساید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترشاهین ویلا 09121623463 سپتامبر 7, 2019

ریفامپین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار انقلاب 09121623463 سپتامبر 7, 2019

روغن کاد|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اندیشه 09121623463 سپتامبر 7, 2019

رانیتیدین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مصباح 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیمن هیدرینات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیلوکسانید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیلتیازم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترشهرک ناز 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیگوکسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترشهرک وحدت 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیکلوفناک|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترباغستان غربی09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیفن هیدرامین کامپاند|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترشهرک یاس 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیفنوکسیلات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترکوی گلها 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دی سیکلومین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آق تپه 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دیازپام |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر پیشاهنگی 09121623463 سپتامبر 7, 2019

دورزولامید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترهفت تیر 09121623463 سپتامبر 5, 2019

دوپامین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستراراضی انصاری 09121623463 سپتامبر 5, 2019

دگزامتازون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستراسلامشهر09121623463 سپتامبر 5, 2019

دکس کلرفنیرامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهاردانگه09121623463 سپتامبر 5, 2019

دکسترومتورفان |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463 سپتامبر 5, 2019

دکسپانتنول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتهارد09121623463 سپتامبر 5, 2019

داینسترول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستررباط کریم 09121623463 سپتامبر 5, 2019

دیمرکاپرول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترسیمین دشت 09121623463 سپتامبر 5, 2019

دایمتیکون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر صفادشت09121623463 سپتامبر 5, 2019

دایجستیو|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 22 بهمن 09121623463 سپتامبر 5, 2019

داکسی سایکلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان شهید بهشتی 09121623463 سپتامبر 5, 2019

داکسی پین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخرمدشت 09121623463 سپتامبر 5, 2019

جنتامایسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر گلشهر 09121623463 سپتامبر 5, 2019

جم فیبروزیل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر خیابان قلم 09121623463 سپتامبر 5, 2019

تیوریدازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترباغستان غربی 09121623463 سپتامبر 5, 2019

تیوتیکسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمحمدیه 09121623463 سپتامبر 5, 2019

تیمولول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ابهر09121623463 سپتامبر 5, 2019

تولمتين|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر پاکدشت09121623463 سپتامبر 5, 2019

تنتور بنزوئین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ماهدشت09121623463 سپتامبر 5, 2019

تستوسترون |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترهشتگرد 09121623463 سپتامبر 5, 2019

تریمیپرامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آدران 09121623463 سپتامبر 4, 2019

ترامادول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اندیشه 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تری فلوپرازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر حصارک بالا 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تریامترن- اچ|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کمال آباد 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تریامسینولون ان ان|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترحیدرآباد 09121623463 سپتامبر 4, 2019

ترفنادین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار نبوت 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تتراکائین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تتراسایکلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر المهدی 09121623463 سپتامبر 4, 2019

تتراسایکلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اهری09121623463 سپتامبر 4, 2019

تئوفیلین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترقزلحصار09121623463 سپتامبر 4, 2019

تاموکسیفین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پیروکسیکام|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر رباط کریم 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پیرانتل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر پاکدشت 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پنی سیلین -وی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر محمدشهر09121623463 سپتامبر 4, 2019

پنی‌سیلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پنیسیلامین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هشتگرد09121623463 سپتامبر 4, 2019

پنتازوسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آبیک 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پماد سوختگی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتهارد 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پسیلیوم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر نظراباد 09121623463 سپتامبر 4, 2019

پزودوافدرین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستردهقان ویلا 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پیروینیوم پاموات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستردولت آباد 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پروپیل تیواوراسیل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترمحمدشهر 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پرفنازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستراشتهارد 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پدیاتریک گریپ |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار انقلاب 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پرومتازین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترماهدشت 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پروپرانولول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463 سپتامبر 3, 2019

پرسیکا|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر رستاخیز09121623463 سپتامبر 3, 2019

پانکراتین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کمالشهر09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوراکس|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اکباتان09121623463 سپتامبر 3, 2019

بیسموت ساب سیترات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مطهری 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بیزاکودیل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ماهدشت 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوسولفان|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 3راه گوهردشت 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوسرلین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر بلوار نبوت 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوسپيرون کلرايد|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر المهدی 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوتولینوم توکسین-آ|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 45متری کاج 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوپیواکایین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مردآباد 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بوپروپیون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر 3باندی 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بنزیل بنزوات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر منظریه09121623463 سپتامبر 3, 2019

بنزوکائین موضعی|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر جوادآباد 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بنزوتروپین مسیلات|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463 سپتامبر 3, 2019

بنزوئیل پروکساید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر کارخانه قند 09121623463 سپتامبر 3, 2019

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

 

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان

 منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان مختاری

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان کوثر

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نیک نژاد

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد گلستان ۳

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیاباش راوش

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد رسالت ۱۳

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان تختی

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان صداقت

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان احسان

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان صداقت

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان حسینی

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لادن چهر

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان نیک نژاد کوچه نیک نژاد

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۴

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۵

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱

منتخب مراکز آموزشی درکرج 09121623463|عظیمیه میدان مهران رسالت ۹

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان