منتخب مراکز آموزشی-هنرستان|گفتار توان گستر 09121623463

منتخب مراکز آموزشی-هنرستان|گفتار توان گستر 09121623463

منتخب مراکز آموزشی-هنرستان|گفتار توان گستر 09121623463

 

دبستان فرهنگ در کرج فوریه 16, 2019

دبستان سروش هدایت در کرج فوریه 16, 2019

دبستان میر داماد در کرج فوریه 16, 2019

دبستان شهید بهشتی در کرج فوریه 16, 2019

مهدکودک و پیش دبستانی دوزبانه، هوشمند، مونته سوری گل پامچال در کرج فوریه 16, 2019

مهدکودک آرشین در کرج فوریه 16, 2019

مرکز آموزش پیش از دبستان کاوش در کرج فوریه 16, 2019

مهد کودک و پیش دبستانی شادمانه در کرج فوریه 16, 2019

پیش دبستان و مهد کودک کفشدوزک در کرج فوریه 16, 2019

پیش دبستانی و مهد کودک توت فرنگی در کرج فوریه 14, 2019

پیش دبستانی و مهد کودک چرخ و فلک در کرج فوریه 14, 2019

مهد و پیش دبستانی تخصصی رویش در کرج فوریه 14, 2019

مرکز پیش دبستانی هوشمند دوزبانه و مهد کودک طلوع در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک و پیش دبستانی آناناس در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک رویا و رامین در کرج فوریه 14, 2019

مهدکودک و مرکز پیش دبستانی باغ رویا در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک آیسا در کرج فوریه 14, 2019

مرکز پیش دبستانی و مهد کودک الینا در کرج فوریه 14, 2019

مهدکودک و پیش دبستانی مهر ایران در کرج فوریه 14, 2019

پیش دبستان و مهدکودک باغ فرشتگان در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک نی نی گل در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک و پیش دبستانی شکلات فوریه 14, 2019

مرکز و پیش دبستانی و مهدکودک پرستو در کرج فوریه 14, 2019

پیش دبستانی و مهدکودک ستاره درخشان در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک و پیش دبستانی هورسان در کرج فوریه 14, 2019

مهدکودک طنین مهر در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک و پیش دبستانی عاطفه ها در کرج فوریه 14, 2019

مهدکودک و پیش دبستانی رنگارنگ در کرج فوریه 14, 2019

مهد کودک نقره ای در کرج فوریه 14, 2019

مهدکودک و پیش دبستانی مهرآفرین در کرج فوریه 14, 2019

پیش دبستانی و مهد کودک زبان انگلیسی آرام در کرج فوریه 14, 2019

دبستان شهید ناصربخت در کرج فوریه 14, 2019

دبستان شهید حسن کشاوری در کرج فوریه 14, 2019

دبستان شفا در کرج فوریه 14, 2019

دبستان آدینه در کرج فوریه 14, 2019

دبستان صالحی در کرج فوریه 14, 2019

دبستان پیشرو در کرج فوریه 14, 2019

دبستان پرنیان در کرج فوریه 14, 2019

دبستان گلها در کرج فوریه 14, 2019

دبستان فدک در کرج فوریه 13, 2019

دبستان آوای الهام در کرج فوریه 13, 2019

دبستان طلوع دانش در کرج فوریه 13, 2019

دبستان ساره در کرج فوریه 13, 2019

دبستان نگین البرز در کرج فوریه 13, 2019

دبستان آزاده در کرج فوریه 13, 2019

دبستان شادان در کرج فوریه 13, 2019

دبستان تحسین در کرج فوریه 13, 2019

دبستان ترنج در کرج فوریه 13, 2019

دبستان عصر دانایی در کرج فوریه 13, 2019

دبستان پارسا دخت در کرج فوریه 13, 2019

دبستان طلوع شمس در کرج فوریه 13, 2019

دبستان بیست در کرج فوریه 13, 2019

دبستان گل آسا در کرج فوریه 13, 2019

دبستان ستودگان در کرج فوریه 13, 2019

دبستان بهتاش در کرج فوریه 13, 2019

دبستان مهریزدان در کرج فوریه 13, 2019

موسسه دانش ماندگار البرز در کرج فوریه 13, 2019

دبستان بهاران در کرج فوریه 13, 2019

دبستان ماه آفرید در کرج فوریه 13, 2019

دبستان پروین اعتصامی در کرج فوریه 13, 2019

دبستان آفرینش نو در کرج فوریه 13, 2019

دبستان پیشتازان دانش البرزدر کرج فوریه 13, 2019

دبستان فلق در کرج فوریه 13, 2019

دبستان آدینه در کرج فوریه 13, 2019

دبستان شهید حسن برجسته 2 در کرج فوریه 13, 2019

دبستان تربیت در کرج فوریه 13, 2019

دبستان حجاب در کرج فوریه 13, 2019

دبستان حضرت خدیجه (س) در کرج فوریه 13, 2019

دبستان آسیه در کرج فوریه 13, 2019

دبستان سارا در کرج فوریه 13, 2019

دبستان نیایش در کرج فوریه 12, 2019

دبستان قرآن وعترت در کرج فوریه 12, 2019

دبستان رحمانی در کرج فوریه 12, 2019

دبستان مژده در کرج فوریه 12, 2019

دبستان ضحی در کرج فوریه 12, 2019

دبستان بوستان امید در کرج فوریه 12, 2019

دبستان صبا در کرج فوریه 12, 2019

دبستان فضه در کرج فوریه 12, 2019

دبستان شیده در کرج فوریه 12, 2019

دبستان دانش پویان در کرج فوریه 12, 2019

دبستان مهتابان در کرج فوریه 12, 2019

دبستان ارشاد در کرج فوریه 12, 2019

دبستان طباطبائی در کرج فوریه 12, 2019

دبستان رشد نو در کرج فوریه 12, 2019

دبستان پارسا در کرج فوریه 12, 2019

دبستان والعصر در کرج فوریه 12, 2019

دبستان نیکان 2 در کرج فوریه 12, 2019

دبستان قائم در کرج فوریه 12, 2019

دبستان شهید کبریائی در کرج فوریه 12, 2019

دبستان برادران شهیدجهازیها در کرج فوریه 12, 2019

دبستان سوم شعبان در کرج فوریه 12, 2019

دبستان پدیده البرز در کرج فوریه 12, 2019

دبستان شهید بهشتی در کرج فوریه 12, 2019

دبستان پسرانه ایران در کرج فوریه 12, 2019

دکتر سیروس بازرگانی گیلانی تخصص روانپزشکی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر مریم دلیلی تخصص روانپزشکی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر کامران خوشنودی تخصص روانپزشکی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر امیرهوشنگ باقری ولوجردی تخصص روانپزشکی در کرج ژانویه 29, 2019

معصومه قدیری – مشاوره و رواندرمانی کودک نوجوان در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر سمیرا نریمانی اعصاب و روان روانپزشک در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر مهسا هوشدار متخصص اعصاب و روان – روانپزشک در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر آرزو منوری فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر علیرضا امیربیگلو فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حبیب معظمی گودرزی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر شهرام حدادی نژاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز ودر کرج ژانویه 29, 2019

دکتر ساسان عباسی شرقی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حامد فریدنیا تخصص بیماری های قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر اسفندیار فولادی فلوشیپ پیس میکر و اینترونشنال الکتروفیزیولوژی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حسن کمال زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر ماندانا شهپریان متخصص قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر علی اصغر توکلی بنیزی متخصص قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

کرج دکتر محمد جلالی فوق تخصص قلب در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر ابراهیم عرب تخصص بیماری های قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر شیما یارمحمدی متخصص قلب و عروق-بورد تخصصی قلب وعروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر لیلا عسگرپور متخصص قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حسن کمال زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکردر کرج ژانویه 29, 2019

دکتر فاطمه توکلی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر محمدجلال ادیبی تخصص بیماری های قلب و عروق درکرج ژانویه 29, 2019

دکتر عنایت فرزام تخصص بیماری های قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر علی اصغر توکلی بنیزی متخصص قلب و عروق کرج ژانویه 29, 2019

دکتر مجتبی بابایی راد متخصص قلب و عروق در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر علیرضا دهقان نیری متخصص قلب و فوق تخصص آنژیوپلاستی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حسین فیض پور فلوشیپ قلب و عروق و فشار خون در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر پوریا پیروزمند متخصص قلب و عروق ، دارای بورد تخصصی در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر سیدمجید حسینیان بنویدی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر محمد مولوی اردکانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر مژگان صباغیان فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر سید علیرضا کابلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج ژانویه 29, 2019

دکتر نصرت اله شاه محمدی متخصص چشم پزشکی در چشم در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر بهرام علیائی متخصص چشم پزشک در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر ابوالحسن ملک فر متخصص چشم پزشکی در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر منصور تیموری تخصص چشم در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر سمیرا صدرخانلو فوق تخصص چشم کودکان و استرابیسم در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر سید حمید حاجی میرزایی متخصص چشم پزشکی در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر حسین علیمردانی متخصص چشم پزشک در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر رامین امینی تخصص چشم در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر احسان اله شفیق اردستانی تخصص چشم در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر عبدالخالق دریس متخصص چشم پزشکی در کرج ژانویه 28, 2019

دکتر امیر شمس متخصص چشم پزشکی در کرج ژانویه 28, 2019

 

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان امام خمینی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان حافظ

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان یاس

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه  میدان صیاد شیرازی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان خبرنگار

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان مدرس

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان مدرس خیابان آزادگان

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۱۲

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۱۲

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۸

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۸

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۴

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۴

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان امام خمینی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان حافظ

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان امام خمینی خیابان یاس

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه  میدان صیاد شیرازی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان خبرنگار

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان مدرس

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان مدرس خیابان آزادگان

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۱۲

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۱۲

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۸

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۸

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۴

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان طالقانی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان آزادی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه میدان آزادی خیابان آزادی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان گلستان فرعی پوریای ولی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی فرعی گلها

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان نگارستان

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان ولی عصر

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان بوستان

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی فرعی مریم

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی بنفشه

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان نیلوفر

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان لاله

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان گل محمدی

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان چمران

اولین مرکز کاردرمانی ذهنی کودک درکرج 09121623463|اندیشه خیابان آزادی خیابان رز

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان