مرکز درمان اختلالات کودکان اوتیسم در البرز|گفتار توان گستر09121623463

مرکز درمان اختلالات کودکان اوتیسم در البرز|گفتار توان گستر09121623463

مرکز درمان اختلالات کودکان اوتیسم در البرز|گفتار توان گستر09121623463

 

زنجان زنجان آزمایشگاه آذر
زنجان زنجان متخصص چشم آرزو کریمی مقدم
زنجان زنجان بيمارستان آیت اله موسوی
زنجان زنجان بيمارستان ارتش
زنجان زنجان بيمارستان امام حسین
زنجان زنجان بيمارستان امدادی ابهر
زنجان زنجان بيمارستان امید ابهر
زنجان زنجان بيمارستان امیرالمومنین
زنجان زنجان آزمایشگاه بوعلی
زنجان زنجان بيمارستان بوعلی سینا
زنجان زنجان آزمایشگاه بهار
زنجان زنجان آزمایشگاه پاستور
زنجان زنجان آزمایشگاه دانش
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر ابراهیم امیری
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصاب دکتر احمد ایروانی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر افشار محمدی
زنجان زنجان داروخانه دکتر افصحی
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکتر اکرم نجمی
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر امید ابراهیمی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر امیرتوکلی
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر امیرمسعود کاظمی نکو
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر امیرمنصوری
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر بابک رضایی
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر بتول ذبیحیان
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر براتی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر بهرام صالحی
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصاب دکتر بهروز محمدی
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر بهزاد معماری
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر بهمن طالبی پور
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر بهمن قزلباش
زنجان زنجان داروخانه دکتر پرنیان
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر پریسا بهمنی
زنجان زنجان داروخانه دکتر تاج کی
زنجان زنجان متخصص چشم دکتر جشید وفا
زنجان زنجان داروخانه دکتر جعفری
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر حسین بابایی
زنجان زنجان داروخانه دکتر حکیمیان
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر حمید قدوسی
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر حمیدرضا سخایی
زنجان زنجان داروخانه دکتر حیدری
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر داود صادق زاده
زنجان زنجان داروخانه دکتر داودی
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر رامین ارژنگ
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر رامین فرزام
زنجان زنجان داروخانه دکتر رضوی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر رعنا آذرآیین
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر زهره غضنفریان
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر سادات بشیری
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سجاد نادری
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر سروش نسب
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید انصاری گیلانی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید تقوی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سعید مقیمی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سیاوش سلطانی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سید خلیل قوامی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سیروس ملک خواه
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سیمین عشرت ابادی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر صادق جودی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر صادق کوشافر
زنجان زنجان داروخانه دکتر صباحی
زنجان زنجان داروخانه دکتر عباسچیان
زنجان زنجان داروخانه دکتر عبدالهی
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکتر عذار امیری
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر علاء راستین
زنجان زنجان داروخانه دکتر علی محمدی (شاهرخ)
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر علینقی کاظمی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر عیسی حاتمی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر فرزانه محمدیان
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصاب دکتر فرهاد گلی پور
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر فرهمند
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فریبا براتی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر فریدون محمدی ( دندانسازتجربی)
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر کریمیان
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر گیتا محمدی
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر مجید ولی زاده
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر مجیدزاده
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر محمد داود سروش مهر
زنجان زنجان متخصص اعصاب و روان دکتر محمدرضا اسکندری
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر محمدکابلی
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکتر مرتضی متدین
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر مرتضی نظریان
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود قدوسی
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر منیره بهرام لوییان
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر مهدی رضا روحانی
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر مهران ستاره
زنجان زنجان داروخانه دکتر مهرانفر

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی قائم

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی قائم 3

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی لادن

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی نسیم

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی لاله

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی لاله 1

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی ستاره

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی عسگری

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی دانش 2

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی مطهری

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی فجر 9

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی فجر 10

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی بهار

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی بهار 1

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان بنفشه فرعی محمد خانی

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی شقایق 1

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی امید 1

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی بهار 1

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی بهار 2

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی نسترن 2

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی نسترن3

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی شقایق

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی باران

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی بیگی

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی بزرگ

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر سوم غربی فرعی علمدار حسین

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی فجر

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی ظفر 3

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی مهر

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی لاله

شکوی گلها خیابان ولیعصر فرعی محمدی

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی حدیث 3

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی حدیث4

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی حدیث 5

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی مطهری

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی کشاورز

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی درخشان

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی غدیر

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی هجرت 3

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی هجرت4

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی درخشان

برترین کلینیک گفتاردرمانی  در کرج|کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی غدیر

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان